Vedligeholdelse af tennisbanerne.

Det er vigtigt for spillernes oplevelse af tennisspillet, at banerne er vedligeholdte og klargjorte. I Odder Tennisklub har banernes tilstand en høj prioritet.
Banerne klargøres i April måned under kyndig ledelse af Bane- og Anlægsudvalget.
Dette udvalg vejleder også nogle af klubbens unge, som bekæmper ukrudt og udbedrer småskader på banerne.

Det er også yderst vigtigt at klubbens aktive spillere bidrager til at banerne altid er i tip-top stand.

Før spillet.
Hvis banen er meget tør, skal den vandes før spillet igangsættes. Det gøres lettest med de sorte vandslanger. Vandet skal fordeles jævnt. Banen må ikke blive så våd, at det er fare for at miste fodfæstet.

Hvis banen er blevet våd p. gr. a. regn, så der står klart vand på banen, er tennisspil ikke muligt. Hvis der spilles på en våd bane, vil den blive ujævn og tage skade.

Vand kan fjernes med maskinen Sahara, som er en tromle med en belægning af en svamp, som suger vandet op. Man kører frem og tilbage i et zig-zag mønster. Der skal afsluttes med at strø grus på det fugtige sted. Sahara må kun bruges af spillere, der er instrueret i brug af denne maskine.

Under spillet.
Undgå så vidt muligt at kante tennisskoene, så der opstår dybe mærker i banen. Hvis der er opstået en skade (et hul) på banen, bør man snart derefter med skosålen udbedre skaden, ved at flytte gruset ned i hullet, og stampe det fast med sålen.

Efter spillet.
Boldene samles sammen. Hvis du har lånt bolde af klubben, er det vigtigt at alle bolde lægges på plads.
Hvis banen er ujævn, de steder hvor spillerne mest har stået, udjævnes med gummiskraberne.
Dernæst fejes banen med kosten i en spiral, der starter yderst på banen og slutter på midten. Gå i et stille roligt tempo - løb ikke.
Til sidst fejes linjerne med en linjefejer.

Vigtigt: Når du stiller redskaberne på plads, må du ikke stille dem i nærheden af dyserne til det automatiske vandingsanlæg.

Husk at tage alle dine ting med dig og lukke døren, når du forlader banen.

Hvis du opdager skader på bane eller redskaber, så giv besked til formanden for Bane- og Anlægsudvalget.