Bestyrelse
Michael A Søndergaard
Præsentation
Formand
Turneringsleder
Medlemsregistrering
klubmodulopdatering
Saloparken 71, 8300 Odder
Tlf.: 22 91 31 29
E-mail: sekretaeroddertennis@gmail.com
Se hele beskrivelsen
Carsten Ravn
Præsentation
Næstformand
Enghaven 13,8300 Odder
tlf.: 51675016
Se hele beskrivelsen
Julie Østergaard
Præsentation
Medlem 

Se hele beskrivelsen
Anne Skaarup
Præsentation
29638189
Medlem
Se hele beskrivelsen
Birthe Sloth
Præsentation
Medlem
Se hele beskrivelsen
Jens Vejby Mortensen
Præsentation
Kasserer
Ankjær 243, 8300 Odder
 
Se hele beskrivelsen