Udvalg
 
Der er nedsat følgende udvalg under bestyrelsen i Odder Tennisklub.
 
Aktivitetsudvalg:
Poul Therkildsen - tlf.: 86 54 33 25 / 21 74 93 85
Thorkild Østergaard 
 
Bane- og anlægsudvalg:
Poul Rishede - tlf.: 86 54 17 04
Lars Frank
Holger Johannesen
Jens Tang
Carsten Bøgholm Ravn 
 
Sponsorudvalg:
Jacob Bertelsen - tlf.: 29 91 09 31
 
Trænerudvalg:
Julie Østergaard - tlf.: 23 82 09 91
  
Turneringsudvalg:
Michael A Søndergaard -tlf.: 22 91 31 29

 
Ungdomsudvalg:
Carsten Bøgholm Ravn - tlf.: 51 67 50 16